Henkilö, joka tuomitaan eläinsuojelurikoksesta tai lievästä eläinsuojelurikoksesta, voidaan samalla tuomita menettäneeksi oikeutensa pitää tai hoitaa eläimiä taikka muuten vastata eläinten hyvinvoinnista. Eläintenpitokielto voidaan määrätä määräajaksi tai pysyvästi. Kielto voi koskea määrättyjen eläinlajien pitämistä tai eläinten pitämistä yleensä.

Eläintenpitokiellossa tarkoitetut eläimet tuomitaan menetetyksi valtiolle. Mikäli eläintenpitokieltoon määrättävä pitää toisen henkilön kokonaan tai osaksi omistamia eläimiä, on tälle toiselle ennen menettämisseuraamuksen täytäntöönpanoa varattava tilaisuus noutaa eläimet itselleen. Tietyssä tilanteessa voi eläintenpitokieltoon määrätty saada oikeuden myydä osan eläimistä.

Nopeaa apua lakiasioihin.