Mikäli henkilö oikeudettomasti pitää hallussaan valokuvaa, videonauhaa, elokuvaa tai muuta todellisuudenmukaista kuvatallennetta, jossa esitetään kahdeksaatoista vuotta nuorempaa henkilöä taikka henkilöä, jonka ikää ei voida selvittää mutta jonka on perusteltua syytä olettaa olevan kahdeksaatoista vuotta nuorempi, sukupuoliyhteydessä tai siihen rinnastettavassa seksuaalisessa kanssakäymisessä, taikka muulla sukupuolisiveellisyyttä ilmeisen loukkaavalla tavalla, katsotaan hänen syyllistyvän sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapitoon. Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi.

Nopeaa apua lakiasioihin.