Mikäli henkilö metelöimällä tai muulla vastaavalla tavalla aiheuttaa häiriötä virantoimituksen yhteydessä muualla kuin yleisellä paikalla taikka yleisöltä suljetussa virastossa, toimistossa, liikkeessä tai tehtaassa tai muussa vastaavassa paikassa; taikka, aiheuttaa häiriötä soittamalla puheluita virastoon, toimistoon, liikkeeseen taikka muuhun vastaavaan paikkaan; taikka, käyttämällä joukkoliikenteen kulkuneuvon, hissin tai muun vastaavan laitteen hätäjarrua tai hälytintä aiheuttaa ilkivaltaisesti väärän hälytyksen, katsotaan tämän syyllistyvän ilkivaltaan. Ilkivallasta tuomitaan sakkoa.

Mikäli ilkivallalla ei ole rikottu yleistä järjestystä, ei virallinen syyttäjä saa nostaa syytettä, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.