Mikäli henkilö, joko käyttämällä tai uhkaamalla käyttää väkivaltaa estää tai yrittää estää järjestystä ylläpitävää henkilöä suorittamasta hänelle lain tai asetuksen nojalla kuuluvaa tehtävää, taikka muuten vaikeuttaa sanotun tehtävän suorittamista, katsotaan hänen syyllistyvän järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamiseen. Järjestystä ylläpitävällä henkilöllä tarkoitetaan vartijaa; sekä, järjestyksenvalvojaa; sekä, joukkoliikenteen kuljettajaa, häneen rinnastettavaa henkilöä taikka heitä kuljettajan tai häneen rinnastettavan henkilön pyynnöstä avustavaa matkustajaa; sekä, joukkoliikenteen matkalippujen tarkastajaa ja tarkastuksessa apuna olevaa järjestyksenvalvojaa. Järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.

Nopeaa apua lakiasioihin.