Väärän rahan hallussapito

Mikäli henkilö ilman hyväksyttävää syytä pitää hallussaan väärää tai väärennettyä rahaa, katsotaan hänen syyllistyvän väärän rahan hallussapitoon. Väärän rahan hallussapidosta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.

Maksuvälinepetos

Mikäli henkilö, hankkiakseen itselleen tai toiselle oikeudetonta taloudellista hyötyä, käyttää maksuvälinettä ilman sen laillisen haltijan lupaa, lupaan perustuvan oikeutensa ylittäen tai muuten ilman laillista oikeutta tai luovuttaa maksuvälineen tai maksuvälinelomakkeen… Lue lisää »

Lievä maksuvälinepetos

Mikäli maksuvälinepetos, ottaen huomioon tavoitellun hyödyn tai aiheutetun vahingon määrä taikka muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko lieväksi maksuvälinepetokseksi. Lievästä maksuvälinepetoksesta tuomitaan sakkoa.

Rahajäljitelmän levitys

Rahajäljitelmän levityksellä tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö yleisölle levittämistä varten valmistaa tai hankkii taikka levittää yleisölle käypää rahaa erehdyttävästi muistuttavan lomakkeen, merkin, kuvan tai muun esineen. Rahajäljitelmän levityksestä tuomitaan sakkoa tai… Lue lisää »

Törkeä maksuvälinepetos

Mikäli maksuvälinepetoksessa aiheutetaan huomattavaa tai erityisen tuntuvaa vahinkoa tai mikäli rikoksentekijä on rikoksen tekemistä varten tehnyt tai teettänyt maksuvälinelomakkeita, joista rikoksessa käytetty maksuväline on valmistettu, taikka rikos muuten tehdään erityisen… Lue lisää »

Rahanväärennyksen valmistelu

Mikäli henkilö rahanväärennysrikoksen tekemistä varten valmistaa, tuo maahan, pitää hallussaan, hankkii tai vastaanottaa tällaisen rikoksen tekemiseen soveltuvan välineen, tarvikkeen, tallenteen tai ohjelmiston, katsotaan hänen syyllistyvän rahanväärennyksen valmisteluun. Rahanväärennyksen valmistelusta tuomitaan… Lue lisää »

Maksuvälinepetoksen valmistelu

Mikäli henkilö maksuvälinepetosrikoksen tekemistä varten valmistaa, tuo maahan, hankkii, vastaanottaa tai pitää hallussaan maksuvälinelomakkeen tai valmistaa, tuo maahan, hankkii, vastaanottaa, pitää hallussaan, myy tai luovuttaa erityisesti maksuvälinelomakkeen valmistamiseen soveltuvan välineen… Lue lisää »

Lievä rahanväärennys

Mikäli rahanväärennys, ottaen huomioon väärän tai väärennetyn rahan määrä ja arvomäärä, tavoitellun hyödyn tai aiheutetun vahingon määrä taikka muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko lieväksi rahanväärennykseksi.… Lue lisää »

Väärän rahan käyttö

Mikäli henkilö vastaanotettuaan väärää tai väärennettyä rahaa käypänä rahana, luovuttaa sen toiselle saattaakseen sen uudelleen sellaisena liikkeeseen, vaikka hän tietää rahan vääräksi tai väärennetyksi, katsotaan hänen syyllistyvän väärän rahan käyttöön.… Lue lisää »