Mikäli maksuvälinepetos, ottaen huomioon tavoitellun hyödyn tai aiheutetun vahingon määrä taikka muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko lieväksi maksuvälinepetokseksi. Lievästä maksuvälinepetoksesta tuomitaan sakkoa.

Nopeaa apua lakiasioihin.