Lievä maksuvälinepetos

Mikäli maksuvälinepetos, ottaen huomioon tavoitellun hyödyn tai aiheutetun vahingon määrä taikka muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko lieväksi maksuvälinepetokseksi. Lievästä maksuvälinepetoksesta tuomitaan sakkoa.

Nopeaa apua lakiasioihin.