Törkeä kiristys

Mikäli kiristyksessä uhataan vakavanlaatuisella rikoksella, joka vaarantaisi toisen hengen tai terveyden tai aiheuttaisi huomattavaa vahinkoa toisen omaisuudelle; taikka, mikäli rikoksentekijä käyttää häikäilemättömästi hyväksi toisen erityistä heikkoutta tai muuta turvatonta tilaa;… Lue lisää »

Ryöstö

Ryöstöllä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö joko käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai uhkaamalla välittömästi käyttää sellaista väkivaltaa anastaa tai ottaa luvattomasti käyttöön toisen hallusta toisen irtainta omaisuutta; taikka, sellaista väkivaltaa tai… Lue lisää »

Kiristys

Kiristyksellä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö muulla kuin ryöstössä tarkoitetulla uhkauksella pakottaa toisen luopumaan taloudellisesta edusta, johon rikoksentekijällä tai sillä, jonka puolesta hän toimii, ei ole laillista oikeutta. Kiristyksestä tuomitaan sakkoa… Lue lisää »

Törkeä ryöstö

Mikäli ryöstössä aiheutetaan tahallisesti toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila; taikka, rikos tehdään erityisen raa’alla tai julmalla tavalla; taikka, rikoksessa käytetään ampuma- tai teräasetta taikka muuta niihin rinnastettavaa… Lue lisää »