Ryöstö ja kiristys

Törkeä ryöstö ›

Mikäli ryöstössä aiheutetaan tahallisesti toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila; taikka, rikos tehdään erityisen raa’alla tai julmalla tavalla; taikka, rikoksessa käytetään ampuma- tai teräasetta taikka muuta niihin rinnastettavaa hengenvaarallista välinettä; taikka, rikos kohdistetaan henkilöön, joka ammattiinsa tai toimeensa kuuluvan työn tai tehtävän vuoksi ei voi puolustaa itseään tai omaisuuttaan, ja ryöstö on myös Lue lisää ›

Törkeä kiristys ›

Mikäli kiristyksessä uhataan vakavanlaatuisella rikoksella, joka vaarantaisi toisen hengen tai terveyden tai aiheuttaisi huomattavaa vahinkoa toisen omaisuudelle; taikka, mikäli rikoksentekijä käyttää häikäilemättömästi hyväksi toisen erityistä heikkoutta tai muuta turvatonta tilaa; taikka, mikäli taloudellinen etu, josta toinen pakotetaan luopumaan, on erittäin arvokas; taikka, mikäli teolla aiheutetaan rikoksen uhrille tämän olot huomioon ottaen erityisen tuntuvaa taloudellista vahinkoa, Lue lisää ›

Ryöstö ›

Ryöstöllä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö joko käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai uhkaamalla välittömästi käyttää sellaista väkivaltaa anastaa tai ottaa luvattomasti käyttöön toisen hallusta toisen irtainta omaisuutta; taikka, sellaista väkivaltaa tai uhkausta käyttämällä pakottaa toisen luopumaan taloudellisesta edusta, johon rikoksentekijällä tai sillä, jonka puolesta hän toimii, ei ole laillista oikeutta. Ryöstöstä tai sen yrityksestä tuomitaan myös Lue lisää ›

Kiristys ›

Kiristyksellä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö muulla kuin ryöstössä tarkoitetulla uhkauksella pakottaa toisen luopumaan taloudellisesta edusta, johon rikoksentekijällä tai sillä, jonka puolesta hän toimii, ei ole laillista oikeutta. Kiristyksestä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Teon yritys on rangaistava.