Ryöstöllä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö joko käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai uhkaamalla välittömästi käyttää sellaista väkivaltaa anastaa tai ottaa luvattomasti käyttöön toisen hallusta toisen irtainta omaisuutta; taikka, sellaista väkivaltaa tai uhkausta käyttämällä pakottaa toisen luopumaan taloudellisesta edusta, johon rikoksentekijällä tai sillä, jonka puolesta hän toimii, ei ole laillista oikeutta. Ryöstöstä tai sen yrityksestä tuomitaan myös se, joka edellä tarkoitetusta anastamisesta tai käyttöön ottamisesta tavattuna käyttämällä edellä tarkoitettua väkivaltaa tai uhkausta täyttää tai yrittää täyttää rikoksen, taikka pitää tai yrittää pitää siten ottamansa omaisuuden. Ryöstöstä tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään kuusi vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Ellei ryöstö, huomioon ottaen väkivallan tai uhkauksen vähäisyys tai muut tekoon liittyvät seikat, ole kokonaisuutena arvostellen vakava, ei rikoksentekijää tuomita ryöstöstä, vaan niistä muista rikoksista, jotka teko käsittää.

Nopeaa apua lakiasioihin.