Ryöstö

Ryöstöllä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö joko käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai uhkaamalla välittömästi käyttää sellaista väkivaltaa anastaa tai ottaa luvattomasti käyttöön toisen hallusta toisen irtainta omaisuutta; taikka, sellaista väkivaltaa tai… Lue lisää »

Törkeä ryöstö

Mikäli ryöstössä aiheutetaan tahallisesti toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila; taikka, rikos tehdään erityisen raa’alla tai julmalla tavalla; taikka, rikoksessa käytetään ampuma- tai teräasetta taikka muuta niihin rinnastettavaa… Lue lisää »