Rahanpesu

Rahanpesu on rikollista toimintaa, jonka tarkoitus on saada rikoksella hankittu omaisuus näyttämään laillisesti hankitulta. Rikoslain mukaan rahanpesuun syyllistyy henkilö, joka ottaa vastaan, käyttää, muuntaa, luovuttaa, siirtää, välittää tai pitää hallussaan… Lue lisää »

Kätkemisrikos

Kätkemisrikoksella tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö kätkee, hankkii, ottaa huostaansa tai välittää toiselta varkaus-, kavallus-, ryöstö-, kiristys-, petos-, kiskonta- tai maksuvälinepetosrikoksella saatua omaisuutta, taikka muulla tavoin ryhtyy sellaiseen omaisuuteen. Kätkemisrikoksesta tuomitaan,… Lue lisää »

Rahanpesu

Rahanpesulla tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö ottaa vastaan, käyttää, muuntaa, luovuttaa, siirtää tai välittää rikoksella hankittua omaisuutta, rikoksen tuottamaa hyötyä tai näiden tilalle tullutta omaisuutta peittääkseen tai häivyttääkseen hyödyn tai omaisuuden… Lue lisää »

Rahanpesurikkomus

Mikäli rahanpesu tai tuottamuksellinen rahanpesu, ottaen huomioon omaisuuden arvo tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko rahanpesurikkomukseksi. Rahanpesurikkomuksesta tuomitaan sakkoa.

Salahanke törkeän rahanpesun tekemiseksi

Salahankkeella törkeän rahanpesun tekemiseksi tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö sopii toisen kanssa sellaisen törkeän rahanpesurikoksen tekemisestä, jonka kohteena on lahjuksen antamisen, lahjuksen ottamisen, törkeän veropetoksen tai törkeän avustuspetoksen tuottama hyöty tai… Lue lisää »

Tuottamuksellinen kätkemisrikos

Mikäli henkilö hankkii, ottaa huostaansa tai välittää toiselta edellä tarkoitetulla rikoksella saatua omaisuutta tai muulla tavoin ryhtyy sellaiseen omaisuuteen, vaikka hänellä on syytä epäillä, että omaisuus on tällä tavalla saatu,… Lue lisää »

Tuottamuksellinen rahanpesu

Tuottamuksellisella rahanpesulla tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö ryhtyy rahanpesun tunnusmerkit täyttävään tekoon törkeästä huolimattomuudesta. Tuottamuksellisesta rahanpesusta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Törkeä kätkemisrikos

Mikäli kätkemisrikoksen kohteena on erittäin arvokas omaisuus ja mikäli kätkemisrikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi kätkemisrikokseksi. Törkeästä kätkemisrikoksesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta.

Törkeä rahanpesu

Mikäli rahanpesussa rikoksen kautta saatu omaisuus on ollut erittäin arvokas tai mikäli rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti, ja rahanpesu on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi rahanpesuksi. Törkeästä rahanpesusta tuomitaan… Lue lisää »