Kätkemis- ja rahanpesurikokset

Rahanpesu ›

Rahanpesu on rikollista toimintaa, jonka tarkoitus on saada rikoksella hankittu omaisuus näyttämään laillisesti hankitulta. Rikoslain mukaan rahanpesuun syyllistyy henkilö, joka ottaa vastaan, käyttää, muuntaa, luovuttaa, siirtää, välittää tai pitää hallussaan rikoksella hankittua omaisuutta, rikoksen tuottamaa hyötyä tai näiden tilalle tullutta omaisuutta hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä tai peittääkseen tai häivyttääkseen hyödyn tai omaisuuden laittoman alkuperän Lue lisää ›

Ammattimainen kätkemisrikos on laajaa toimintaa ›

Mikä on ammattimainen kätkemisrikos? Hän, joka kätkee, hankkii, ottaa huostaansa tai välittää toiselta varkaus-, kavallus-, ryöstö-, kiristys-, petos-, kiskonta- tai maksuvälinepetosrikoksella saatua omaisuutta tai muulla tavoin ryhtyy sellaiseen omaisuuteen, on tuomittava rangaistukseen ammattimaisesta kätkemisrikoksesta. Ammattimaisen kätkemisrikoksen edellytyksenä on, että toiminta on laajamittaista ja ammattimaista. Ammattimaisesta kätkemisrikoksesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään kuusi vuotta. Ammattimaisen kätkemisrikoksen Lue lisää ›

Törkeä rahanpesu ›

Mikäli rahanpesussa rikoksen kautta saatu omaisuus on ollut erittäin arvokas tai mikäli rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti, ja rahanpesu on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi rahanpesuksi. Törkeästä rahanpesusta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään kuusi vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Törkeä kätkemisrikos ›

Mikäli kätkemisrikoksen kohteena on erittäin arvokas omaisuus ja mikäli kätkemisrikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi kätkemisrikokseksi. Törkeästä kätkemisrikoksesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta.

Tuottamuksellinen rahanpesu ›

Tuottamuksellisella rahanpesulla tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö ryhtyy rahanpesun tunnusmerkit täyttävään tekoon törkeästä huolimattomuudesta. Tuottamuksellisesta rahanpesusta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Tuottamuksellinen kätkemisrikos ›

Mikäli henkilö hankkii, ottaa huostaansa tai välittää toiselta edellä tarkoitetulla rikoksella saatua omaisuutta tai muulla tavoin ryhtyy sellaiseen omaisuuteen, vaikka hänellä on syytä epäillä, että omaisuus on tällä tavalla saatu, katsotaan teko tuottamukselliseksi kätkemisrikokseksi. Tuottamuksellisesta kätkemisrikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.  

Salahanke törkeän rahanpesun tekemiseksi ›

Salahankkeella törkeän rahanpesun tekemiseksi tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö sopii toisen kanssa sellaisen törkeän rahanpesurikoksen tekemisestä, jonka kohteena on lahjuksen antamisen, lahjuksen ottamisen, törkeän veropetoksen tai törkeän avustuspetoksen tuottama hyöty tai sen tilalle tullut omaisuus. Salahankkeesta törkeän rahanpesun tekemiseksi tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi.

Rahanpesurikkomus ›

Mikäli rahanpesu tai tuottamuksellinen rahanpesu, ottaen huomioon omaisuuden arvo tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko rahanpesurikkomukseksi. Rahanpesurikkomuksesta tuomitaan sakkoa.

Rahanpesu ›

Rahanpesulla tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö ottaa vastaan, käyttää, muuntaa, luovuttaa, siirtää tai välittää rikoksella hankittua omaisuutta, rikoksen tuottamaa hyötyä tai näiden tilalle tullutta omaisuutta peittääkseen tai häivyttääkseen hyödyn tai omaisuuden laittoman alkuperän tai avustaakseen rikoksentekijää välttämään rikoksen oikeudelliset seuraamukset; taikka tekoa, jossa henkilö peittää tai häivyttää rikoksella hankitun omaisuuden, rikoksen tuottaman hyödyn taikka näiden tilalle Lue lisää ›

Osallisuus ja omaisuuden menetys valtiolle ›

Kätkemis- tai rahanpesurikoksesta ei tuomita sitä henkilöä, joka on osallinen siihen rikokseen, jolla omaisuus on toiselta saatu tai joka on tuottanut hyödyn. Omaisuus, joka on ollut rahanpesun, törkeän rahanpesun tai tuottamuksellisen rahanpesun kohteena, tuomitaan menetetyksi valtiolle.