Kätkemisrikos

Kätkemisrikoksella tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö kätkee, hankkii, ottaa huostaansa tai välittää toiselta varkaus-, kavallus-, ryöstö-, kiristys-, petos-, kiskonta- tai maksuvälinepetosrikoksella saatua omaisuutta, taikka muulla tavoin ryhtyy sellaiseen omaisuuteen. Kätkemisrikoksesta tuomitaan,… Lue lisää »

Tuottamuksellinen kätkemisrikos

Mikäli henkilö hankkii, ottaa huostaansa tai välittää toiselta edellä tarkoitetulla rikoksella saatua omaisuutta tai muulla tavoin ryhtyy sellaiseen omaisuuteen, vaikka hänellä on syytä epäillä, että omaisuus on tällä tavalla saatu,… Lue lisää »

Törkeä kätkemisrikos

Mikäli kätkemisrikoksen kohteena on erittäin arvokas omaisuus ja mikäli kätkemisrikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi kätkemisrikokseksi. Törkeästä kätkemisrikoksesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta.

Ammattimainen kätkemisrikos on laajaa toimintaa

Mikä on ammattimainen kätkemisrikos? Hän, joka kätkee, hankkii, ottaa huostaansa tai välittää toiselta varkaus-, kavallus-, ryöstö-, kiristys-, petos-, kiskonta- tai maksuvälinepetosrikoksella saatua omaisuutta tai muulla tavoin ryhtyy sellaiseen omaisuuteen, on tuomittava… Lue lisää »

Poliisilaki: Valeosto

Millä edellytyksillä voidaan toimia ilman oikeaa henkilöllisyytä? Poliisilla on oikeus valeostoon, jos se on välttämätöntä kätkemisrikoksen tai varkauden taikka sellaisen rikoksen estämiseksi, paljastamiseksi tai selvittämiseksi, josta säädetty ankarin rangaistus on… Lue lisää »