Mikä on ammattimainen kätkemisrikos?

Hän, joka kätkee, hankkii, ottaa huostaansa tai välittää toiselta varkaus-, kavallus-, ryöstö-, kiristys-, petos-, kiskonta- tai maksuvälinepetosrikoksella saatua omaisuutta tai muulla tavoin ryhtyy sellaiseen omaisuuteen, on tuomittava rangaistukseen ammattimaisesta kätkemisrikoksesta. Ammattimaisen kätkemisrikoksen edellytyksenä on, että toiminta on laajamittaista ja ammattimaista. Ammattimaisesta kätkemisrikoksesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään kuusi vuotta. Ammattimaisen kätkemisrikoksen erottaa törkeästä kätkemisrikoksesta se, että törkeässä mitataan rikoksen kohteena olevan omaisuuden arvoa, ei toiminnan laajuutta. Toisaalta aina tämäkään ei riitä tuomaan kovin selkeää eroa teoille.

Nopeaa apua lakiasioihin.