Kätkemisrikoksella tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö kätkee, hankkii, ottaa huostaansa tai välittää toiselta varkaus-, kavallus-, ryöstö-, kiristys-, petos-, kiskonta- tai maksuvälinepetosrikoksella saatua omaisuutta, taikka muulla tavoin ryhtyy sellaiseen omaisuuteen. Kätkemisrikoksesta tuomitaan, ellei teko ole rangaistava rahanpesuna, sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi ja kuusi kuukautta.

Nopeaa apua lakiasioihin.