Mikäli henkilö hankkii, ottaa huostaansa tai välittää toiselta edellä tarkoitetulla rikoksella saatua omaisuutta tai muulla tavoin ryhtyy sellaiseen omaisuuteen, vaikka hänellä on syytä epäillä, että omaisuus on tällä tavalla saatu, katsotaan teko tuottamukselliseksi kätkemisrikokseksi. Tuottamuksellisesta kätkemisrikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.