Rahanpesu on rikollista toimintaa, jonka tarkoitus on saada rikoksella hankittu omaisuus näyttämään laillisesti hankitulta. Rikoslain mukaan rahanpesuun syyllistyy henkilö, joka

  1. ottaa vastaan, käyttää, muuntaa, luovuttaa, siirtää, välittää tai pitää hallussaan rikoksella hankittua omaisuutta, rikoksen tuottamaa hyötyä tai näiden tilalle tullutta omaisuutta hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä tai peittääkseen tai häivyttääkseen hyödyn tai omaisuuden laittoman alkuperän tai avustaakseen rikoksentekijää välttämään rikoksen oikeudelliset seuraamukset taikka
  2. peittää tai häivyttää rikoksella hankitun omaisuuden, rikoksen tuottaman hyödyn taikka näiden tilalle tulleen omaisuuden todellisen luonteen, alkuperän, sijainnin tai siihen kohdistuvat määräämistoimet tai oikeudet taikka avustaa toista tällaisessa peittämisessä tai häivyttämisessä.

Rahanpesun kohteena voi siis olla omaisuus tai muut rikoksen tuottama hyöty taikka näiden tilalle tullut omaisuus. ”Tilalle tullut omaisuus” voi tarkoittaa esimerkiksi huumausaineen myynnistä saatuja rahoja tai niillä ostettua omaisuutta. Myös rahanpesun yritys on rangaistavaa.

esirikos

Rikosta, jolla laittomasti hankittu raha on saatu kutsutaan esirikokseksi. Esirikos voi olla mikä tahansa rikos, josta on saatu taloudellista hyötyä. Rahanpesua voidaan selvittää yhdessä esirikoksen kanssa, mutta se ei kuitenkaan ole suoraan sidottu esirikokseen. Aina esirikoksen tekijää ei syytetä rahanpesusta, eikä rahanpesusta syytettyä välttämättä tuomita esirikoksesta. Rahanpesu edellyttää kuitenkin tahallisuutta. Tekijän tulee siis tietää, että omaisuus on hankittu rikoksella.

seuraamukset

Rahanpesusta tuomitaan sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta. Lisäksi rahanpesun kohteena ollut omaisuus on tuomittava valtiolle menetetyksi. Joissain tapauksissa omaisuus tuomitaan maksettavaksi esirikollisen kohteelle vahingonkorvauksena tai edunpalautuksena. Tämä edellyttää kuitenkin, että omaisuus on laadultaan tähän sopivaa, eikä vahingonkorvausta tai edunpalautusta ole jo maksettu. Esimerkiksi huumekaupan osalta omaisuus tuomitaan valtiolle, kun taas varastettu omaisuus yleensä palautetaan esirikoksen kohteelle. Menettämisseuraamuksen tarkoituksena on, ettei rikoksentekijä pääse hyötymään rikoksestaan.


Lue lisää rahanpesurikoksista.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy / Trainee
07.09.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.