Aserikokset

Vaarallisia esineitä koskevien säännösten rikkominen ›

Mikäli henkilö tuo lain vastaisesti maahan, taikka valmistaa vaarallisen esineen, taikka pitää sellaista kaupan, katsotaan hänen syyllistyvän vaarallisia esineitä koskevien säännösten rikkomiseen. Vaarallisia esineitä koskevien säännösten rikkomisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Vaarallisen esineen hallussapito ›

Mikäli henkilö pitää lain yleisellä paikalla taikka yleisellä paikalla olevassa kulkuneuvossa hallussaan vaarallista esinettä, katsotaan hänen syyllistyvän vaarallisen esineen hallussapitoon. Vaarallisen esineen hallussapidosta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi.

Törkeä ampuma-aserikos ›

Mikäli ampuma-aserikoksessa rikoksen kohteena on erityisen vaarallinen ampuma-ase taikka suuri määrä ampuma-aseita tai aseen osia; taikka, mikäli rikoksella tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä; taikka, mikäli rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti, ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi ampuma-aserikokseksi. Törkeästä ampuma-aserikoksesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapito ›

Mikäli henkilö pitää lain yleisellä paikalla hallussaan toisen vahingoittamiseen soveltuvaa esinettä tai ainetta taikka ampuma-asetta tai räjähtävää esinettä erehdyttävästi muistuttavaa esinettä, katsotaan hänen syyllistyvän toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapitoon. Toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapidosta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.

Toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen luovuttaminen alaikäiselle ›

Mikäli henkilö lain vastaisesti myy tai muuten pysyvästi luovuttaa alle 18-vuotiaalle ilma-aseen, jousitoimisen aseen tai harppuunan, katsotaan hänen syyllistyvän toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen luovuttamiseen alaikäiselle. Toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen luovuttamisesta alaikäiselle tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.

Lievä ampuma-aserikos ›

Mikäli ampuma-aserikos, ottaen huomioon rikoksen kohteena olleiden esineiden laatu tai määrä taikka muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko lieväksi ampuma-aserikokseksi. Lievästä ampuma-aserikoksesta tuomitaan sakkoa.

Ampuma-aserikos ›

Mikäli henkilö lain vastaisesti siirtää tai tuo Suomeen, siirtää Suomesta, kaupallisessa tarkoituksessa vie, kauttakuljettaa tai valmistaa taikka pitää kaupan, hankkii, pitää hallussaan tai luovuttaa ampuma-aseen, aseen osan, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia; taikka, kaupallisessa tarkoituksessa korjaa tai muuntaa ampuma-aseen tai aseen osan, pitää ampumarataa taikka kouluttaa ampuma-aseiden käyttöön; taikka, lainaa ampuma-aseen tai aseen osan sille, Lue lisää ›