Mikäli henkilö lain vastaisesti siirtää tai tuo Suomeen, siirtää Suomesta, kaupallisessa tarkoituksessa vie, kauttakuljettaa tai valmistaa taikka pitää kaupan, hankkii, pitää hallussaan tai luovuttaa ampuma-aseen, aseen osan, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia; taikka, kaupallisessa tarkoituksessa korjaa tai muuntaa ampuma-aseen tai aseen osan, pitää ampumarataa taikka kouluttaa ampuma-aseiden käyttöön; taikka, lainaa ampuma-aseen tai aseen osan sille, jolla ei ole oikeutta sen hallussapitoon; taikka, kokonaan tai osittain laiminlyö ase-elinkeinonharjoittajalle laissa säädetyn velvollisuuden tiedoston pitämiseen; taikka, laiminlyö laissa säädetyn velvollisuuden tarkastuttaa myyntiä varten valmistetut, korjatut, Suomeen siirretyt tai tuodut ampuma-aseet tai patruunat; taikka, laiminlyö laissa säädetyn velvollisuuden esittää pysyvästi ampumakelvottomaksi tehty ampuma-ase tai pysyvästi toimintakelvottomaksi tehty aseen osa poliisilaitokselle, katsotaan hänen syyllistyvän ampuma-aserikokseen. Ampuma-aserikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Ampuma-aserikoksena ei pidetä edellä tarkoitettua ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten hallussapitoa, mikäli tällaisen esineen hallussapitäjä oma-aloitteisesti ilmoittaa esineestä poliisille ja luovuttaa kyseisen esineen poliisin haltuun.

Nopeaa apua lakiasioihin.