Mikäli henkilö tuo lain vastaisesti maahan, taikka valmistaa vaarallisen esineen, taikka pitää sellaista kaupan, katsotaan hänen syyllistyvän vaarallisia esineitä koskevien säännösten rikkomiseen. Vaarallisia esineitä koskevien säännösten rikkomisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Nopeaa apua lakiasioihin.