Mikäli ampuma-aserikoksessa rikoksen kohteena on erityisen vaarallinen ampuma-ase taikka suuri määrä ampuma-aseita tai aseen osia; taikka, mikäli rikoksella tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä; taikka, mikäli rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti, ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi ampuma-aserikokseksi. Törkeästä ampuma-aserikoksesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Nopeaa apua lakiasioihin.