Mikäli ampuma-aserikos, ottaen huomioon rikoksen kohteena olleiden esineiden laatu tai määrä taikka muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko lieväksi ampuma-aserikokseksi. Lievästä ampuma-aserikoksesta tuomitaan sakkoa.

Nopeaa apua lakiasioihin.