Metsästyskielto

Metsästysrikoksesta tuomittava, joka on menettelyllään osoittanut ilmeistä piittaamattomuutta metsästystä koskevista säännöksistä, voidaan määrätä metsästyskieltoon vähintään yhdeksi ja enintään viideksi vuodeksi. Samalla hänet on määrättävä luovuttamaan metsästyskorttinsa riistanhoitoyhdistykselle. Metsästyskieltoon määrätty ei… Lue lisää »

Laittoman saaliin kätkeminen

Laittoman saaliin kätkemisellä tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö kätkee, hankkii, kuljettaa, välittää tai kauppaa metsästysrikoksella tai kalastusrikoksella saatua saalista, vaikka tietää, että se on tällä tavalla saatu. Laittoman saaliin kätkemisestä tuomitaan… Lue lisää »

Metsärikos

Mikäli henkilö joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta hakkaa metsää lain nojalla annetun kasvatus- tai uudistushakkuuta koskevan säännöksen tai määräyksen vastaisesti tai rikkoo suojametsäaluetta tai suoja-aluetta koskevaa lain tai lain nojalla… Lue lisää »

Metsästysrikos

Mikäli henkilö joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta oikeudettomasti metsästää käyttäen laissa kiellettyä pyyntivälinettä tai pyyntimenetelmää taikka metsästää vastoin laissa säädettyä moottorikäyttöisen kulkuneuvon käytön rajoitusta; taikka, metsästää vastoin lain tai sen… Lue lisää »

Kalastusrikos

Mikäli henkilö joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta käyttää kalastuksessa räjähdyksellä tai muulla tavoin aikaansaatua painetta taikka ampuma-asetta tai sähkövirtaa; taikka, kalastaa huomattavassa laajuudessa vastoin lain tai sen nojalla annettua kalojen… Lue lisää »