Laittoman saaliin kätkemisellä tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö kätkee, hankkii, kuljettaa, välittää tai kauppaa metsästysrikoksella tai kalastusrikoksella saatua saalista, vaikka tietää, että se on tällä tavalla saatu. Laittoman saaliin kätkemisestä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.

Laittoman saaliin kätkemisestä ei tuomita henkilöä, joka on osallinen rikokseen, jolla laiton saalis on saatu, eikä myöskään henkilöä, joka asuu rikoksentekijän kanssa yhteistaloudessa, ja joka ainoastaan käyttää tai kuluttaa rikoksentekijän yhteistalouden tavanomaisiin tarpeisiin hankkimaa saalista.

Mikäli laittoman saaliin kätkemisellä on loukattu ainoastaan yksityisen oikeutta, ei virallinen syyttäjä saa nostaa syytettä, ellei asianomistaja itse ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.