Ampuma-aserikos

Mikäli henkilö lain vastaisesti siirtää tai tuo Suomeen, siirtää Suomesta, kaupallisessa tarkoituksessa vie, kauttakuljettaa tai valmistaa taikka pitää kaupan, hankkii, pitää hallussaan tai luovuttaa ampuma-aseen, aseen osan, patruunoita tai erityisen… Lue lisää »

Lievä ampuma-aserikos

Mikäli ampuma-aserikos, ottaen huomioon rikoksen kohteena olleiden esineiden laatu tai määrä taikka muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko lieväksi ampuma-aserikokseksi. Lievästä ampuma-aserikoksesta tuomitaan sakkoa.

Törkeä ampuma-aserikos

Mikäli ampuma-aserikoksessa rikoksen kohteena on erityisen vaarallinen ampuma-ase taikka suuri määrä ampuma-aseita tai aseen osia; taikka, mikäli rikoksella tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä; taikka, mikäli rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti, ja rikos… Lue lisää »