Mikäli henkilö, hankkiakseen itselleen tai toiselle oikeudetonta taloudellista hyötyä, käyttää maksuvälinettä ilman sen laillisen haltijan lupaa, lupaan perustuvan oikeutensa ylittäen tai muuten ilman laillista oikeutta tai luovuttaa maksuvälineen tai maksuvälinelomakkeen toiselle saattaakseen sen ilman laillista oikeutta käytettäväksi, katsotaan hänen syyllistyvän maksuvälinepetokseen. Maksuvälinepetoksesta tuomitaan myös se, joka tilin katteen tai sovitun enimmäisluottorajan ylittäen väärinkäyttää edellä tarkoitettua maksuvälinettä ja siten aiheuttaa toiselle taloudellista vahinkoa, ellei hänellä maksuvälinettä käyttäessään ollut aikomus viipymättä korvata vahinko. Maksuvälinepetoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Nopeaa apua lakiasioihin.