Mikäli henkilö luvattomasti avaa haudan tai ottaa sieltä ruumiin tai sen osan, ruumisarkun tai hautauurnan; taikka, käsittelee hautaamatonta ruumista pahennusta herättävällä tavalla; taikka, turmelee tai häpäisee hautaa tai kuolleen muistomerkkiä, katsotaan hänen syyllistyvän hautarauhan rikkomiseen. Hautarauhan rikkomisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi. Hautarauhan rikkomiseksi voidaan katsoa myös tunkeutuminen onnettomuuden tai vastaavan johdosta uhrien tosiasialliseksi sijaintipaikaksi jääneeseen paikkaan, esimerkiksi uponneen matkustaja-aluksen hylky, joka käsitetään hautapaikkana koska täältä ei ole ollut mahdollista onnettomuuden uhreja siirtää.

Nopeaa apua lakiasioihin.