Sukupuolisiveellisyyttä loukkaava markkinointi

Mikäli henkilö ansiotarkoituksessa luovuttaa 15 vuotta nuoremmalle; taikka, asettaa julkisesti yleisön nähtäville; taikka, toimittaa toiselle tämän suostumuksetta; taikka, yleistä pahennusta herättävällä tavalla julkisesti ilmoituksessa, esitteessä tai julisteessa tai muulla tavoin… Lue lisää »

Sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaaminen

Mikäli henkilö tekee julkisesti sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan teon siten, että tämä teko aiheuttaa pahennusta, katsotaan hänen syyllistyvän sukupuolisiveellisyyden julkiseen loukkaamiseen. Sukupuolisiveellisyyden julkisesta loukkaamisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.

Rahankeräysrikos

Mikäli henkilö tahallaan toimeenpanee rahankeräyksen lain vastaisesti tai ilman laissa tarkoitettua lupaa; taikka, toimeenpanee rahankeräyksen vastoin laissa säädettyä kieltoa järjestää rahankeräyksen toimeenpanon yhteydessä arpajaiset tai muu toiminto, jossa osallistuvalle luvataan… Lue lisää »

Omankädenoikeus

Mikäli henkilö oikeutensa puolustamiseksi tai toteuttamiseksi ryhtyy omin päin sellaiseen toimeen, jota hän ei saa tehdä ilman viranomaisen myötävaikutusta, katsotaan hänen syyllistyneen omankädenoikeuden käyttöön. Omankädenoikeudesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään… Lue lisää »

Mellakka

Mikäli henkilö, väkijoukon selvästi aikoessa käyttää henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai aiheuttaa omaisuuteen kohdistuvaa huomattavaa vahinkoa, osallistuu teoillaan väkijoukon toimintaan ja jättää noudattamatta toimivaltaisen viranomaisen laillisessa järjestyksessä antaman hajaantumiskäskyn, katsotaan hänen… Lue lisää »

Lievä valtionrajarikos

Mikäli valtionrajarikos on luvattoman oleskelun tai liikkumisen lyhytaikaisuus, kielletyn toimen laatu taikka muut rikokseen liittyvät seikat huomioon ottaen kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko lieväksi valtionrajarikokseksi. Lievästä valtionrajarikoksesta tuomitaan sakkoa. Sellaista… Lue lisää »

Lievä rahankeräysrikos

Mikäli rahankeräysrikos on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko lieväksi rahankeräysrikokseksi. Lievästä rahankeräysrikoksesta tuomitaan sakkoa.

Lievä eläinsuojelurikos

Mikäli eläinsuojelurikos, ottaen huomioon aiheutetun kärsimyksen, kivun tai tuskan laatu tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko lieväksi eläinsuojelurikokseksi. Lievästä eläinsuojelurikoksesta tuomitaan sakkoa.

Laittoman maahantulon järjestäminen

Mikäli henkilö tuo tai yrittää tuoda Suomeen tai Suomen kautta muuhun maahan ulkomaalaisen, jolla ei ole maahantuloon vaadittavaa passia, muuta matkustusasiakirjaa, viisumia tai oleskelulupaa; taikka järjestää tai välittää edellä tarkoitetulle… Lue lisää »

Laiton naamioituminen

Mikäli henkilö yleisellä paikalla järjestettävän yleisen kokouksen tai yleisötilaisuuden yhteydessä, taikka muussa yleisön kokoontumisessa yleisellä paikalla, esiintyy tunnistamattomaksi naamioituneena ilmeisenä tarkoituksenaan ryhtyä käyttämään henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai vahingoittamaan omaisuutta, katsotaan… Lue lisää »