Mikäli henkilö tuo tai yrittää tuoda Suomeen tai Suomen kautta muuhun maahan ulkomaalaisen, jolla ei ole maahantuloon vaadittavaa passia, muuta matkustusasiakirjaa, viisumia tai oleskelulupaa; taikka järjestää tai välittää edellä tarkoitetulle ulkomaalaiselle kuljetuksen Suomeen; taikka, luovuttaa toiselle väärän tai väärennetyn taikka toiselle henkilölle annetun passin, muun matkustusasiakirjan, viisumin tai oleskeluluvan käytettäväksi maahantulon yhteydessä, katsotaan hänen syyllistyneen laittoman maahantulon järjestämiseen. Laittoman maahantulon järjestämisestä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Mikäli edellä mainittua tekoa voidaan, erityisesti huomioon ottaen tekijän vaikuttimet sekä ulkomaalaisen turvallisuuteen vaikuttavat olot hänen kotimaassaan tai vakinaisessa asuinmaassaan, pitää kokonaisuutena ottaen hyväksyttävistä syistä tehtynä, ei tekoa katsota laittoman maahantulon järjestämiseksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.