Mikäli henkilö oikeutensa puolustamiseksi tai toteuttamiseksi ryhtyy omin päin sellaiseen toimeen, jota hän ei saa tehdä ilman viranomaisen myötävaikutusta, katsotaan hänen syyllistyneen omankädenoikeuden käyttöön. Omankädenoikeudesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.

Nopeaa apua lakiasioihin.