Mikäli valtionrajarikos on luvattoman oleskelun tai liikkumisen lyhytaikaisuus, kielletyn toimen laatu taikka muut rikokseen liittyvät seikat huomioon ottaen kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko lieväksi valtionrajarikokseksi. Lievästä valtionrajarikoksesta tuomitaan sakkoa.

Sellaista ulkomaalaista, joka edellä esitetyn teon johdosta käännytetään tai karkotetaan maasta, tai ulkomaalaista, joka pakolaisuuden perusteella hakee turvapaikkaa tai oleskelulupaa Suomessa, tai ulkomaalaista joka on tehnyt tarkoitetun teon sen vuoksi että hän on ollut ihmiskaupan kohteena, ei tuomita valtionrajarikoksesta.

Nopeaa apua lakiasioihin.