Mikäli henkilö ansiotarkoituksessa luovuttaa 15 vuotta nuoremmalle; taikka, asettaa julkisesti yleisön nähtäville; taikka, toimittaa toiselle tämän suostumuksetta; taikka, yleistä pahennusta herättävällä tavalla julkisesti ilmoituksessa, esitteessä tai julisteessa tai muulla tavoin mainostaen tarjoaa myytäväksi tai esittelee, sellaisen kuvan, kuvatallenteen tai esineen, joka on sukupuolisiveellisyyttä loukkaavana omiaan herättämään yleistä pahennusta, katsotaan hänen syyllistyvän sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaan markkinointiin. Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta markkinoinnista tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.

Nopeaa apua lakiasioihin.