Mikäli henkilö, väkijoukon selvästi aikoessa käyttää henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai aiheuttaa omaisuuteen kohdistuvaa huomattavaa vahinkoa, osallistuu teoillaan väkijoukon toimintaan ja jättää noudattamatta toimivaltaisen viranomaisen laillisessa järjestyksessä antaman hajaantumiskäskyn, katsotaan hänen syyllistyneen mellakkaan. Mellakasta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi.

Nopeaa apua lakiasioihin.