Mikäli henkilö valmistaa, myy, vuokraa, vie maasta, tuo maahan tai vie Suomen kautta muuhun maahan taikka muuten levittää sellaisia kuvia tai kuvatallenteita, joissa sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti esitetään joko lasta, tai väkivaltaa, tai eläimeen sekaantumista, katsotaan hänen syyllistyvän sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämiseen. Lapsena pidetään kahdeksaatoista vuotta nuorempaa henkilöä sekä henkilöä, jonka ikää ei voida selvittää, mutta jonka on perusteltua syytä olettaa olevan kahdeksaatoista vuotta nuorempi. Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Edellä esitettyä ei sovelleta, mikäli kuvan esittämistä voidaan kuvan tai tallenteen tiedonvälitystä palvelevan luonteen taikka ilmeisen taiteellisen arvon vuoksi pitää perusteltuna. Edellä esitettyä ei niin ikään sovelleta, mikäli kuvan tai tallenteen sisältämä esitys on laillisesti tarkastettu ja hyväksytty esitettäväksi tai levitettäväksi. Tilanteessa, jossa kuvan tai tallenteen valmistajalla tai maahantuojalla on ollut todellinen aikomus toimittaa kyseinen esitys edellä tarkoitettuun tarkastukseen ennen kuvan tai tallenteen myymistä tai vuokraamista tai tarjoamista tai luovuttamista, ei kyseisen tuotteen valmistamisesta tai maahantuonnista niin ikään ole tuomittava rangaistusta.

Nopeaa apua lakiasioihin.