Mikäli henkilö julkisesti pilkkaa jonkin uskonnollisen yhdyskunnan Jumalaa tai loukkaamistarkoituksessa muuten julkisesti herjaa tai häpäisee sitä, mitä uskonnollinen yhdyskunta muutoin pitää pyhänä, taikka mikäli henkilö joko meluamalla, uhkaavalla käyttäytymisellä tai muuten häiritsee uskonnollisen yhdyskunnan jumalanpalvelusta, uskonnollista toimitusta, muuta vastaavaa uskonnonharjoitusta taikka hautaustilaisuutta, katsotaan hänen syyllistyvän uskonrauhan rikkomiseen. Uskonrauhan rikkomisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.

Nopeaa apua lakiasioihin.