Törkeä ihmiskauppa on erittäin vakava rikos, jonka arvioinnin pohjana on ihmiskaupan tunnusmerkistö tai toisen orjuus. Ihmiskaupan tunnusmerkistö koostuu teossa käytetyistä keinoista, tekotavoista ja teon tarkoituksesta. Ihmiskauppaan syyllistyy henkilö, joka tietyillä keinoilla värvää, luovuttaa, kuljettaa, vastaanottaa tai majoittaa toisen hyötymistarkoituksessa.

Teko katsotaan törkeäksi ihmiskaupaksi, mikäli ihmiskaupassa

  • käytetään ihmiskaupassa käytettyjen keinojen sijasta tai lisäksi väkivaltaa, uhkausta tai kavaluutta,
  • aiheutetaan tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila taikka näihin rinnastettavaa erityisen tuntuvaa kärsimystä,
  • rikos kohdistuu kahdeksaatoista vuotta nuorempaan lapseen tai henkilöön, jonka kyky puolustaa itseään on olennaisesti heikentynyt,
  • rikos on tehty osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa.

Lisäksi tunnusmerkistö edellyttää, että rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Törkeästä ihmiskaupasta tuomitaan myös se, joka alistaa toisen orjuuteen tai pitää toista orjuudessa, kuljettaa orjia tai käy kauppaa orjilla, jos teko kokonaisuutena arvostellen on törkeä. Tämä tekotapa on itsenäinen, eikä se edellytä ihmiskaupan tunnusmerkistön täyttymistä.

Törkeästä ihmiskaupasta tuomitaan vankeutta vähintään kaksi ja enintään kymmenen vuotta. Teon yritys on rangaistava.


Lue lisää ihmiskaupasta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 13.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.