Ihmiskauppaan syyllistyy henkilö, joka tietyillä keinoilla värvää, luovuttaa, kuljettaa, vastaanottaa tai majoittaa toisen hyötymistarkoituksessa.

Ihmiskaupan tunnusmerkistö koostuu teossa käytetyistä keinoista, tekotavoista ja teon tarkoituksesta. Kahdeksaatoista vuotta vanhemman henkilön osalta kaikkien tunnusmerkistöjen tulee täyttyä. Kyseessä on lain mukaan ihmiskauppa, kun henkilö:

  • käyttämällä hyväksi toisen riippuvaista asemaa tai turvatonta tilaa; taikka, erehdyttämällä toista tai tämän erehdystä hyväksi käyttämällä; taikka, maksamalla korvauksen toista vallassaan pitävälle henkilölle, tai ottamalla vastaan sellaisen korvauksen
  • ottaa toisen valtaansa, värvää toisen taikka luovuttaa, kuljettaa, vastaanottaa tai majoittaa toisen
  • hänen saattamisekseen parituksen tai siihen rinnastettavan seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi, pakkotyöhön tai muihin ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin taikka elimien tai kudoksien poistamiseksi taloudellisessa hyötymistarkoituksessa.

Ihmiskaupasta tuomitaan myös se, joka ottaa valtaansa kahdeksaatoista vuotta nuoremman henkilön taikka värvää, luovuttaa, kuljettaa, vastaanottaa tai majoittaa tämän edellä mainitussa tarkoituksessa, vaikka mitään edellä lueteltua keinoa ei olisi käytetty.

Tapauksessa KKO 2015:89 oli kysymys ihmiskaupan tunnusmerkistön täyttymisestä. Tapauksessa syyte B:hen kohdistuneesta törkeästä ihmiskaupasta hylättiin, sillä ihmiskauppasäännöksessä mainitus keinot eivät täyttyneet. Sen sijaan alaikäisen uhrin osalta tekijän katsottiin syyllistyneen ihmiskauppaan.

Ihmiskaupasta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään kuusi vuotta. Teon yritys on rangaistava.


Lue lisää petoksesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 13.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.