Tuottamuksellinen vapaudenriisto

Tuottamukselliseen vapaudenriistoon voi syyllistyä kahdella eri tavalla. Ensinnäkin tuottamukselliseen vapaudenriistoon syyllistyy henkilö, joka huolimattomuudesta aiheuttaa toiselle vapaudenmenetyksen, paitsi jos teko huomioon ottaen sen aiheuttama haitta tai vahinko on vähäinen. Tuottamukselliseen… Lue lisää »