Mikäli henkilö tehdäkseen huumausainerikoksen, poislukien hallussapito ja hankkiminen, valmistaa, tuo maahan, hankkii tai vastaanottaa tällaisen rikoksen tekemiseen soveltuvan välineen, tarvikkeen tai aineen, katsotaan hänen syyllistyvän huumausainerikoksen valmisteluun. Huumausainerikoksen valmistelusta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Nopeaa apua lakiasioihin.