Yksityiselämää koskevan tiedon levittäminen ja kunnianloukkaus ovat asianomistajarikoksia.

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä, kunnianloukkauksesta eikä törkeästä kunnianloukkauksesta, ellei asianomistaja itse ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi. Kunnianloukkauksessa ja yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisessä asianomistaja on se henkilö, jonka kunniaa tai yksityiselämää teossa on loukattu.

Valtakunnansyyttäjä voi kuitenkin antaa määräyksen syytteen nostamisesta, jos rikos on tapahtunut joukkotiedotusvälinettä käyttäen ja erittäin tärkeä yleinen etu vaatii syytteen nostamista. Tällainen tilanne voi olla kyseessä esimerkiksi silloin, kun jokin tiedotusväline syyllistyy toistuvasti törkeään kunnian- tai yksityisyyden loukkaukseen sensaatiohakuisen viestinnän vuoksi.

Kuollutta henkilöä koskevan kunnianloukkauksen voi ilmoittaa syytteeseen pantavaksi kuolleen henkilön leski, sisarus, sukulainen suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa taikka vainajan kanssa yhteisessä taloudessa elänyt tai muu henkilö, jolle vainaja oli erityisen läheinen.


Lue lisää kunnianloukkauksesta, törkeästä kunnianloukkauksesta ja yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 9.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.