Salakuunteluun tai salakatseluun syyllistyy oikeudettomasti katselemalla, kuvaamalla tai kuuntelemalla henkilöä teknisellä laitteella. Myös tällaisen teon valmistelu on säädetty rangaistavaksi. Salakuuntelun valmistelusta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.

Mikäli henkilö sijoittaa edellä tarkoitetun teknisen laitteen salakuuntelussa tai salakatselussa käytettäväksi, katsotaan hänen syyllistyvän salakuuntelun valmisteluun tai salakatselun valmisteluun. Rikokseen syyllistymisen kannalta ei ole merkitystä sillä, mihin salakatseluun käytetty tekninen laite on sijoitettu. Olennaista on se, mitä teknisellä laitteella katsellaan, kuvataan tai kuunnellaan.

Salakuuntelun tai salakatselun valmistelusta on kyse vain silloin, kun tekninen laite sijoitetaan salakuuntelua- tai katselua varten. Laitteen sijoittamisen tulee olla tahallista, ja sen tarkoituksena tulee olla edellä mainittuun rikokseen syyllistyminen.

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä salakuuntelun tai salakatselun valmistelusta, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi, taikka ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.

yritys

Myös salakuuntelun tai salakatselun yritys on rikos. Yritys eroaa valmistelusta sillä, että yrityksessä tekijä ilman ennakkoon valmistautumista ryhtyy tekoon, mutta ei onnistu siinä. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun henkilö valmistautumatta yrittää kuvata toisen kotirauhan suojaamaa paikkaa.


Lue lisää salakuuntelusta ja salakatselusta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.02.2015
(Päivitetty 10.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.