Joukkotuhon valmistelulla tarkoitetaan tilannetta, jossa toimija sopii toisen kanssa joukkotuhonnasta, taikka laatii joukkotuhosuunnitelman päämääränään joukkotuhon aikaansaaminen. Joukkotuhon valmistelusta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta.

Nopeaa apua lakiasioihin.