Joukkotuholla tarkoitetaan tilannetta, jossa toimija pyrkii joko kokonaan tai osittain hävittämään jonkin kansallisen, etnisen, rodullisen, uskonnollisen tai niihin rinnastettavan kansanryhmän siten, että toimija joko surmaa ryhmän jäseniä; tai, aiheuttaa ryhmän jäsenille vaikeita ruumiillisia tai henkisiä sairauksia tai vammoja; tai, asettaa ryhmälle sellaisia elinehtoja, joista voi aiheutua ryhmän fyysinen häviäminen kokonaan tai osittain; tai, ryhtyy pakkotoimiin syntyvyyden ehkäisemiseksi ryhmän keskuudessa; tai, siirtää pakolla lapsia ryhmästä toiseen. Joukkotuhosta tuomitaan vankeutta vähintään neljä vuotta, tai elinkautinen vankeustuomio. Joukkotuhon yritys on rangaistava.

Nopeaa apua lakiasioihin.