Lievä sotarikos

Mikäli sotarikos on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, ottaen huomioon aiheutettu seuraus tai muut rikokseen liittyvät seikat, katsotaan teko lieväksi sotarikokseksi. Lievästä sotarikoksesta tuomitaan sakkoa, tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Teon yritys… Lue lisää »