Lievä sotarikos

Mikäli sotarikos on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, ottaen huomioon aiheutettu seuraus tai muut rikokseen liittyvät seikat, katsotaan teko lieväksi sotarikokseksi. Lievästä sotarikoksesta tuomitaan sakkoa, tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Teon yritys… Lue lisää »

Sotarikos – Johdon tuomitseminen

Sotilaallinen ja muu esimies tuomitaan sotarikoksista tai sellaisen yrityksestä rangaistukseen kuin tekijä tai osallinen, mikäli kyseessä on tilanne, jossa tekoon ovat syyllistyneet esimiehen tosiasiallisessa määräysvallassa ja valvonnassa olevat joukot tai… Lue lisää »

Sotarikos

Sotarikoksella tarkoitetaan tilannetta, jossa toimija sodan taikka muun kansainvälisen tai valtionsisäisen aseellisen selkkauksen tai miehityksen yhteydessä toimimalla kansainvälisen oikeuden määräysten vastaisesti surmaa, haavoittaa, kiduttaa, tm. vastaavalla tavalla aiheuttaa henkilölle suurta… Lue lisää »

Törkeä sotarikos

Mikäli sotarikos tehdään osana suunnitelmaa tai politiikkaa taikka osana laajamittaisia sotarikoksia ja toteutetaan siten, että rikos kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä; tai, rikoksella aiheutetaan erittäin suurta ja laaja-alaista vahinkoa; tai rikos… Lue lisää »