Positiivinen erityiskohtelu työsuhteessa

Yhdenvertaisuuslain mukaan sellainen oikeasuhtainen erilainen kohtelu, jonka tarkoituksena on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistäminen taikka syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäiseminen tai poistaminen, ei ole syrjintää. Tällaisesta toiminnasta käytetään nimitystä positiivinen erityiskohtelu. Yhdenvertaisuuslaissa on… Lue lisää »

Syrjintä

Syrjinnällä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö elinkeinotoiminnassa, ammatin harjoittamisessa, virkatoiminnassa, muussa julkisessa tehtävässä, julkista tilaisuutta tai yleistä kokousta järjestettäessä tai muussa vastaavassa tilanteessa ilman hyväksyttävää syytä ei palvele jotakuta yleisesti noudatettavilla… Lue lisää »