Kokouksen estämisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö joko käyttämällä väkivaltaa tai uhkaamalla väkivallalla oikeudettomasti estää yleisiä asioita varten tarkoitetun kokouksen, kulkueen tai tilaisuuden järjestämisen. Kokouksen estämisestä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Teon yritys on rangaistava.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.