Poliittisten toimintavapauksien loukkaamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö joko väkivallalla tai vakavan vaaran käsittävällä uhkauksella estää toista ilmaisemasta mielipidettään yleisistä asioista niitä varten tarkoitetussa kokouksessa tai muussa tilaisuudessa taikka tiedotusvälineessä tai muuten julkisesti, taikka estää toista osallistumasta yleisiä asioita varten järjestettyyn kokoukseen, kulkueeseen tai muuhun tilaisuuteen; taikka estää toista perustamasta yhdistystä yleisiä asioita varten taikka liittymästä tai kuulumasta sellaiseen tai toimimasta siinä. Poliittisten toimintavapauksien loukkaamiseksi katsotaan myös se, mikäli henkilö edellä tarkoitetulla tavalla saa toisen vastoin tahtoaan ilmaisemaan mielipiteensä yleisistä asioista kokouksessa tai muussa tilaisuudessa tai tiedotusvälineessä tai muuten julkisesti; taikka saa toisen vastoin tahtoaan osallistumaan yleisiä asioita varten järjestettyyn tilaisuuteen taikka liittymään tai kuulumaan sellaisia asioita varten perustettuun yhdistykseen tai toimimaan tällaisessa yhdistyksessä. Poliittisten toimintavapauksien loukkaamisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Nopeaa apua lakiasioihin.