Vilpillinen äänestäminen

Vilpilliseen äänestykseen syyllistyy äänestäjä, joka ylittää oman äänioikeutensa. Vilpillisellä äänestämisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö yleisissä vaaleissa tai yleisessä äänestyksessä joko äänestää ilman äänioikeutta, tai toisen nimissä, tai useamman kuin yhden… Lue lisää »

Vaalilahjonta

Vaalilahjonnassa on kyse äänestämiseen liittyvästä lahjonnasta. Rikokseen voi syyllistyä lahjomalla tai vaatimalla lahjontaa. Vaalilahjonnalla tarkoitetaan ensinnäkin tilannetta, jossa henkilö lupaa, tarjoaa tai antaa toiselle henkilölle palkkion tai muun vastaavan edun… Lue lisää »