Vaalilahjonta

Vaalilahjonnalla tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö lupaa, tarjoaa tai antaa toiselle henkilölle palkkion tai muun vastaavan edun taivuttaakseen tämän äänestämään yleisissä vaaleissa tai yleisessä äänestyksessä tietyllä tavalla, tai vaihtoehtoisesti jättämään äänestämättä, taikka jossa henkilö vaatii palkkion tai muun edun äänestämisestä tai äänestämättä jättämisestä yleisissä vaaleissa tai yleisessä äänestyksessä. Vaalilahjonnasta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi.

Nopeaa apua lakiasioihin.