Vaalilahjonnassa on kyse äänestämiseen liittyvästä lahjonnasta. Rikokseen voi syyllistyä lahjomalla tai vaatimalla lahjontaa.

Vaalilahjonnalla tarkoitetaan ensinnäkin tilannetta, jossa henkilö lupaa, tarjoaa tai antaa toiselle henkilölle palkkion tai muun vastaavan edun taivuttaakseen tämän äänestämään yleisissä vaaleissa tai yleisessä äänestyksessä tietyllä tavalla, tai vaihtoehtoisesti jättämään äänestämättä.

Yleisillä vaaleilla tarkoitetaan eduskuntavaaleja, presidentinvaalia, aluevaaleja, kuntavaaleja ja europarlamenttivaaleja sekä yleisiä kirkollisia vaaleja. Yleisellä äänestyksellä tarkoitetaan valtiollista kansanäänestystä sekä hyvinvointialueen ja kunnan kansanäänestystä.

Palkkiolla tarkoitetaan rahapalkkiota tai muuta siihen rinnastettavaa etua. Kaikki vaalien yhteydessä tarjotut palkkiot tai edut eivät kuitenkaan ole säännöksessä tarkoitettua lahjontaa. Tunnusmerkistö edellyttää, että edulla pyritään taivuttamaan henkilö toimimaan tietyllä tavalla.

Esimerkiksi myönteisen mielikuvan luominen ehdokkaasta ei ole laissa tarkoitettua taivuttamista, vaikka siihen liittyisi etujen antaminen. Esimerkiksi äänestäjän kuljettaminen äänestyspaikalle tai matkakustannusten suorittaminen ei siis olisi rangaistavaa, ellei samalla yritetä vaikuttaa äänestäjän äänestysvapauteen.

Toisekseen vaalilahjontaan syyllistyy henkilö, joka vaatii palkkion tai muun edun äänestämisestä tai äänestämättä jättämisestä yleisissä vaaleissa tai yleisessä äänestyksessä.

Vaalilahjonnasta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi.


Lue lisää vaalirikoksesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 14.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.