Vilpillinen äänestäminen

Vilpilliseen äänestykseen syyllistyy äänestäjä, joka ylittää oman äänioikeutensa. Vilpillisellä äänestämisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö yleisissä vaaleissa tai yleisessä äänestyksessä joko äänestää ilman äänioikeutta, tai toisen nimissä, tai useamman kuin yhden… Lue lisää »