Väärennysaineiston hallussapidolla tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö ilman hyväksyttävää syytä:

  • vastaanottaa, hankkii, kuljettaa tai pitää hallussaan väärän tai väärennetyn todistuskappaleen; tai
  • valmistaa, vastaanottaa, hankkii, myy, luovuttaa tai pitää hallussaan sellaisen välineen tai tarvikkeen, jota voidaan perustellusti epäillä pääasiallisesti käytettävän väärennysrikosten tekemiseen.

Väärennysaineistolla tarkoitetaan mitä tahansa väärää tai väärennettyä todistuskappaletta tai sellaista välinettä tai tarviketta, jota voidaan käyttää väärennysrikosten tekemiseen. Todistuskappaleiden osalta on arvioitava sitä, miten todennäköisesti kappaletta voidaan käyttää harhauttavana todisteena. Välineiden ja tarvikkeiden osalta laki edellyttää, että niitä voidaan perustellusti epäillä pääasiallisesti käytettävän väärennysrikosten tekemiseen.

Väärennysaineiston hallussapitoon syyllistyy silloin, kun aineiston hallussapitoon ei ole hyväksyttävää syytä. Hyväksyttävänä syynä voi olla esimerkiksi tarkoitus hävittää todistuskappaleet tai saattaa ne viranomaisen haltuun tai arkistointi keräilytarkoituksiin.

Väärennysaineiston hallussapidosta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.


Lue lisää väärennyksestä.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 10.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.